Kennisvragen Covid-19

CC

Oproep: ouders en zorgprofessionals gezocht voor onderzoek obstipatie bij mensen met EMB

Datum: 22-06-2020

Marjolijn Wagenaar zoekt ouders en zorgprofessionals voor de volgende fase in het onderzoek ‘Een verstopt probleem’, naar obstipatie bij mensen met EMB. Het betreft een Delphi-panel: deelnemers krijgen open vragen via een digitale vragenlijst, met de mogelijkheid om extra opmerkingen te plaatsen. Helpt u mee?

Obstipatie is een veel voorkomend somatisch probleem, met name bij mensen met EMB. Nu is het nog erg lastig om de diagnose obstipatie goed vast te stellen bij mensen met EMB. Het onderzoek ‘Een verstopt probleem’ richt zich op dit onderwerp.

Marjolijn Wagenaar: “Tijdens het literatuuronderzoek kwamen wij er al snel achter dat het ontbreekt aan een eenduidige definitie voor obstipatie bij mensen met EMB. In de literatuur zijn wel veel uiteenlopende definities te vinden, maar deze zijn vaak onvoldoende onderbouwd en onvoldoende getest in de praktijk.”

Op weg naar consensus definitie obstipatie mensen met EMB
“Wij willen daarom graag samen met ouders en zorgprofessionals (begeleider, verpleegkundigen, verpleegkundig specialist en arts verstandelijk gehandicapten) komen tot een consensus definitie voor obstipatie bij mensen met EMB. Dit doen we met een Delphi-panel: deelnemers krijgen digitaal een vragenlijst toegestuurd, met open vragen en meerkeuze vragen, met daarbij de mogelijkheid om toevoegingen te geven.”

Wat kunnen we met deze definitie?
“Met deze definitie kunnen passende richtlijnen en diagnostiek opgesteld worden. Met als doel dat de praktijk obstipatie sneller en nauwkeuriger kan herkennen en diagnosticeren en de juiste behandeling kan geven die past bij de persoon met EMB.

Bent u geïnteresseerd?
Meer informatie over het onderzoek Een verstopt probleem vindt u via deze link.
Aanmelden voor het Delphi-panel kan ook direct, door een mail te sturen naar Marjolijn via m.c.wagenaar@pl.hanze.nl

marjolijn wagenaar

Deel deze pagina op: