Kennisvragen Covid-19

CC

Onderzoek effecten muziektherapie

Datum: 01-11-2020

Muziektherapie heeft een redelijk lange geschiedenis in de gehandicaptenzorg en wordt ook ingezet bij mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Er is relatief weinig onderzoek gedaan naar de effecten van muziektherapie bij deze groep mensen. Zeker bij volwassenen. 

Participatie
Redelijk recent is door Gineke Hanzen onderzoek gedaan door naar participatie van mensen met (zeer)ernstige meervoudige beperkingen. 
Hieruit komt de vraag in hoeverre muziektherapie (mogelijk) kan bijdragen aan participatie van deze groep mensen. Participatie omvat onder meer: communicatie en begrepen worden, ervaren en ontdekken en inclusie (= erbij horen).

Dit onderzoek gaat over de vraag of, en de manier waarop, methodische inzet van muziek door middel van muziektherapie bijdraagt aan de participatie van mensen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking.

Familie/naasten en zorgprofessionals
Masterstudent Richard Lekkerkerk zoekt ouders/familieleden, muziektherapeuten en zorgprofessionals om mee te doen aan dit onderzoek. Het invullen van de vragenlijst is eenmalig en duurt ongeveer 15 minuten. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek. 

Helpt u mee?
Help ons mee door onderstaande enquête in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De gegevens die u invult kunnen niet naar u herleid worden.

Link naar onderzoek: https://nl.surveymonkey.com/r/WMVSZ32

Codarts Hogeschool voor de kunsten Rotterdam
Dit onderzoek is een samenwerking tussen de Academische Werkplaats EMB en Codarts Hogeschool voor de kunsten Rotterdam. Heeft u vragen over de enquête of over het onderzoeksproject dan kunt u contact opnemen met Richard Lekkerkerk via rglekkerkerk@codarts.nl.
richard lekkerkerk

Deel deze pagina op: