Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

Kennisvraag uit de praktijk, antwoord van AW-EMB

Datum: 20-02-2020

Vilans (landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg) heeft onlangs een top 10 samengesteld van kennisvragen uit de praktijk van de gehandicaptenzorg. Een antwoord op één van die vragen is te vinden in de Academische Werkplaats EMB!

Namelijk hoe we de vragen en behoeften van een kind of volwassene met een verstandelijke beperking of EMB goed kunnen verstaan, in kaart kunnen brengen en hoe de ondersteuning hier zo goed mogelijk op afgestemd kan worden. Vragen waar we met ouders, zorgprofessionals en wetenschap binnen de Academische Werkplaats volop mee bezig zijn!

Binnen de AW EMB ontwikkelen we samen met ouders en professionals kennis rondom de wensen en behoeften van kinderen en volwassenen met EMB en hun gezinnen. Zo weten we bijvoorbeeld uit eerder onderzoek dat het werken met het programma Perspectief leidt tot een beter begrip van de ontwikkelingsbehoeftes van kinderen en volwassenen met EMB, op welke wijze we gedragsproblemen kunnen signaleren en weten we iets beter op welke wijze we pijn kunnen herkennen. Zie voor de inhoud van de onderzoeken die momenteel lopen onze onderzoekspagina.

Logo.Linkedin.EMB