Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

Interview met Annette van der Putten Specifieke begeleiding voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen

Datum: 20-02-2020

Annette van der Putten vertelt in het magazine van de afdeling Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen over de samenwerking tussen ouders, zorginstellingen en onderzoekers binnen de AW EMB.

Annette_van_der_Putten