Kennisvragen Covid-19

CC

Implementatiesubsidie voor producten De Krachten Gebundeld

Datum: 17-05-2020

Goed nieuws voor het project De Krachten Gebundeld voor een gezonde leefstijl: ZonMw heeft het project een implementatiesubsidie toegekend! Hiermee kunnen we de producten uit De Krachten Gebundeld een laatste verbeterslag geven en breed beschikbaar maken.

Project De Krachten Gebundeld in het kort
Sinds 2017 werken we binnen het project De Krachten Gebundeld aan praktijkproducten ter ondersteuning van een gezonde leefstijl bij mensen met matige tot (zeer) ernstige verstandelijke beperking. In dit project werken we samen met Erasmus MC, Radboud UMC, Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen en met zo’n 25 zorgorganisaties en kennisnetwerkpartners. Lees meer over het onderzoek >> 

Eerste fase: uitbreiden cursus
De eerste fase bestaat uit het uitbreiden van de cursus voor begeleiders en omgevingsscan met praktische tools:

  1. Webapplicatie waarmee gebruikers van een locatie eenvoudig de omgevingsscan kunnen invullen en een automatische samenvatting ontvangen.
  2. Handleiding voor het voeren van een actiegesprek met stakeholders op een locatie om actiepunten voor een gezondere omgeving te bepalen.
  3. Train-de-trainer handleiding voor het geven van de teambijeenkomsten voor begeleiders over ondersteuning bij gezond leven.  
  4. Job-aids om opgedane kennis uit cursus toe te passen in de dagelijkse ondersteuning.


De producten komen in december vrij beschikbaar op de projectwebsite.

Tweede fase: ondersteuning zorgorganisaties
In de tweede fase worden zorgorganisaties ondersteund die de producten structureel willen implementeren in de organisatie.

Informatie
Wilt u hierover in gesprek? Neem dan contact op met Kristel Vlot-van Anrooij kristel.vananrooij@radboudumc.nl (tot 16 juli 2020) of Annelies Overwijk a.overwijk@pl.hanze.nl (na 16 juli 2020)

awemb-stock-2

Deel deze pagina op: