Kennisvragen Covid-19

We bevinden ons in een moeilijke tijd, waarin iedereen hard aan het werk is om te zorgen dat het Corona-virus onze samenleving niet nog verder kan ontwrichten. Daar waar kennisvragen ontstaan die op korte termijn van belang zijn voor ouders en naasten en corona crisisteams van zorgorganisaties voor mensen met verstandelijke beperkingen, willen we vanuit de Associatie Academische Werkplaatsen voor Mensen met Verstandelijke Beperkingen graag een bijdrage leveren. Wetenschappers van de Academische Werkplaatsen kunnen voor deze vragen op zoek naar wetenschappelijke kennis of wetenschappelijk onderbouwde producten in binnen- en buitenland om die voor de zorgorganisaties beschikbaar te maken. Via deze link kunt u zelf vragen stellen en antwoorden vinden op al gestelde vragen.

CC

2019: een jaar boordevol ontwikkelingen en resultaten

Datum: 29-06-2020

In 2019 heeft de Academische Werkplaats EMB belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. We zijn op volle sterkte gekomen, waarmee de slagkracht en kennisontwikkeling is vergroot. Lees hoe we kennis over EMB vanuit ervaring, praktijk en wetenschap bij elkaar brengen:

Jaarverslag Academische Werkplaats EMB 2019 

cover jaarverslag Academische Werkplaats EMB